2percenta

Dôvody, pre ktoré sa uchádzame o vaše 2 %

Inštitút pre medzikultúrny dialóg vznikol v marci 2011. Našou víziou je, aby Slovensko bolo dobrým domovom a tolerantnou krajinou pre všetkých jeho obyvateľov. Od vzniku máme za sebou niekoľko zaujímavých výsledkov. Naše “ozetko” od decembra 2012 realizuje kampaň Šport spája, ktorá sa v roku 2013 stala aj projektom podporeným z Nórskych fondov a iniciatívou viacerých mimovládnych organizácií a úspešne pokračuje ďalej.

Našim cieľom je vzdelávaním a osvetovými aktivitami ( publikáciami, organizovaním podujatí s účasťou menšín) prispieť k vyššej miere tolerancie na Slovensku. IPMD sa o to snaží aj ako koordinátor európskych FARE akčných týždňov na Slovensku (2012,2013,2014), kde sa koncom leta  2015 bude verejnosť (občianske združenia, školy, kluby, fanúšikovia) uchádzať o malé granty na podporu boja proti rasizmu, diskriminácii a homofóbii v športe.

V roku 2014 sme zrealizovali VII. ročník Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii prvý raz otvorený aj účasti verejnosti a tiež za prítomnosti rôznych menšín, utečencov, cudzincov, Rómov i väčšiny napĺňajúci naše posolstvo spájať spoločnosť.  Na deň utečencov (20. júna) sme uskutočnili zrejme premiérový priateľský zápas v centre Bratislavy (Primaciálne námestie) medzi utečencami z tábora v Rohovciach a futbalovým tímom Different Colours United (DCU) pod názvom Medzi nami si vítaný, ktorý mal pozitívny ohlas v médiách, otváral ho primátor Bratislavy.


DCU, ktorý pôsobí spolu už asi 6 rokov sa navyše zúčastnil majstrovstiev sveta proti rasizmu v talianskej Bologni.  

Podporili sme divadelné predstavenie Výhybka proti homofóbii v podaní divadla No Mantinels, ako aj deti z komplikovaného rodinného prostredia, pre ktoré v rámci nášho projektu Šport spája, rôzne farby jedna hra náš partner o.z. Mládež ulice uskutočnil športový deň pod názvom Liga Majstrov ulice.

Opäť sme v spolupráci s Úniou ligových klubov a futbalistami Fortuna ligy demonštrovali boj proti rasizmu zorganizovaním ligového kola proti rasizmu a v rámci Školského pohára SFZ sme uskutočnilo viacero aktivít a hier s jeho účastníkmi ( žiaci ZŠ z celého Slovenska), ktoré rúcali predsudky a podporovali akceptáciu rôznosti a upozorňovali na neprijateľnú netoleranciu.

Naši lektori uskutočnili prednášky na viacerých stredných školách najmä v stredoslovenskom regióne (Banskobystrický, Žilinský kraj).  Témou prednášok boli ľudské práva, rasizmus v športe,  jeho odsúdenie a ponúknutie alternatívy v podobe rešpektu k menšinám.

Nemáme v pláne poľaviť ani v roku 2015 a budeme vám vďační, ak nás v našich aktivitách podporíte a venujete nám vaše 2% z daní. 4 Záleží nám na tom, aby si menšiny, tie tradičné i tie nové,  s väčšinou rozumeli a vychádzali spolu. Ak máte podobný názor, budeme radi ak nás podporíte dvomi percentami.

Aby sme našu činnosť mohli zveľaďovať a udržiavať ju aj pre budúcnosť, potrebujeme vašu podporu aj v roku 2015. Ďakujeme.

Postup poukázania 2 % z dane z príjmu za rok 2014

Vo Vašom daňovom priznaní v sekcii „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ (pre PO a FO), resp. na formulári „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ a „POTVRDENÍ o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (pre zamestnancov) vyplníte príslušné údaje a poukážete príslušnú čiastku v prospech doleuvedeného občianskeho združenia. Termíny k podaniu daňového priznania, resp. zaslania vyhlásenia príslušnému správcovi dane (daňový úrad), sú nasledovné:

  • k 31.3. 2015 právnické osoby a fyzické osoby podávajúce sami daňové priznanie,
  • k 30.4.2015 zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ.

Do kolónky  Údaje o príjmateľovi … vo Vyhlásení o poukázaní… stačí uviesť:

Inštitút pre medzikultúrny dialóg, Rumančeková 40, 821 01, Bratislava, IČO: 42185157

Príslušné formuláre a poučenie o ich vyplnení nájdete na špecializovanej internetovej stránke http://rozhodni.sk/, viac informácií o darcovstve si môžete prečítať na webe http://dvepercenta.sk/

Ďakujeme Vám vopred za podporu pre IPMD, urobíme maximum, aby sme ju využili naplno!

Predošlé aktivity:

  1. V rámci legislatívneho procesu sme podali pripomienky ku Koncepcii boja proti diváckemu násiliu 2013-2016,  ktoré sa v roku 2013 premietli aj do sprísnenia zákona o organizovaní verejných športových podujatí.

Ilustracna_Velky Saris    2. V roku 2012  sme vydali  publikáciu Loved and hated o vzťahoch slovenskej a maďarskej krajnej               pravice, spoluorganizovali sme diskusie o  zastúpení menšín v športe, vzťahoch medzi menšinami na           Slovensku a v Maďarsku či spoločenské podujatie s účasťou viacerých menšín.

logo sport spaja_rozne farby_jedna hra

3.  Od roku 2011 doteraz riadime s pomocou partnerov – Bratislavskej ligy v malom futbale (BLMF) a          Slovenskou humanitnou radou (www.nasiutecenci.sk) – projekt multikultúrneho futbalového                      tímu Different Colours United, kde pôsobia aj utečenci z utečeneckého tábora v Rohovciach,  rómski          futbalisti, či imigranti.

DCU