image00

Projekt „Menšiny vítané“ sa zapojil do súťaže Reštart Slovensko

Projekt „Menšiny vítané“ sa zapojil do súťaže Reštart Slovensko, ktorej misiou je podporiť

čo najviac online riešení, ktoré iniciujú spoločenskú zmenu a pomáhajú riešiť problémy,

s ktorými sa stretávajú občania Slovenska.

 

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje web alebo aplikácia, ktorá by dávala spätnú väzbu

o správaní sa našich verejných inštitúcii a podnikov k menšinám či už rasovým, etnickým,

sexuálnym a ďalším zraniteľným skupinám ako sú napríklad utečenci.

Zámerom projektu „Menšiny vítané“ je aby ľudia poznali miesta, kde menšiny a zraniteľné

skupiny narazili na problémy či už s extrémistami alebo na personál či úradníkov

s predsudkami. Miesta, kde sa stretnú s nepriateľským prístupom sa ocitnú na webe a ďalší

návštevníci sa im môžu vyhnúť, prípadne to môže pomôcť vytvoriť tlak na zmenu pomerov

v danom podniku či inštitúcii.

 

Tím Menšiny vítané sa počas víkendu 15.-17.11.2013 zúčastnil Hack Campu projektu Reštart

Slovensko. Našim cieľom počas týchto dvoch dní, bolo vytvoriť grafické identitu projektu

a funkčný prototyp webstránky, čo sa nám aj úspešne podarilo.

 

Súťaž vyvrcholí na Gala podujatí 4.decembra 2013, kde budú tímy prezentovať svoje

prototypy a kde spoznáme víťazov celej súťaže.

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1212