prezentacia knihy2

Na verejnej prezentácii predstavili publikáciu Vzdelanie ako limit

V bratislavskej Open Gallery na Baštovej ulici dňa 23.9.2013 uskutočnila verejná prezentácia publikácie Sergeja Danilova – “Vzdelanie ako limit – Príbeh o jednom ľudskom osude”, ktorá faktograficky opisuje sled udalostí v živote hlavnej hrdinky Ilony, vysokoškolsky vzdelanej Rómky, ktorá si márne dlhé roky hľadá prácu a zažíva len odmietanie. Prezentáciu zorganizovala Nadácia Otvorenej Spoločnosti,
ktorá financovala jej vydanie.

Autor v knihe cituje stanoviská rôznych inštitúcií – Ministerstva školstva, SNSĽP, škôl, obcí, úradov i osôb, ktoré rôznym spôsobom ovplyvňovali osud rómskej učiteľky bezúspešne si hľadajúcej prácu v školstve, ktorá by jej zaručila plnohodnotný život , sebarealizáciu a integráciu do spoločnosti.

V knihe sa možno dočítať aj o kauze a jej vývoji potom, čo Ilona zažalovala jednu zo škôl v rámci antidiskriminačnej legislatívy. Publikácia prináša podrobné informácie o výsledkoch rozhodnutí súdov na okresnej a krajskej úrovni a môže byť jednou z “case studies” v tejto oblasti na Slovensku.

Prezentáciu moderovala novinárka Denisa Havrľová.

 

Publikácia “Vzdelania ako limit – Príbeh o jednom ľudskom osude” vznikla primárne počas autorovho pobytu v Inštitúte humanitných vied vo Viedni (IWM.at), kde sa v apríli-júni 2012 zúčastnil novinárskeho štipendijného programu Mileny Jesenskej. Štipendium i projekt knihy bol financovaný nadáciou rakúskej banky ERSTE.