IPMD podal pripomienky ku koncepcii boja proti diváckemu násiliu 2013-2016

MATERIAL: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=191&matEID=5787&langEID=1 VZNESENÉ PRIPOMIENKY   Verejnosť  Strana 16 Čiastkový cieľ 1, Úloha 1 Prostriedok 1 Túto časť považujeme za nedostatočne formulovanú. Navrhujeme doplniť a rozšíriť: – zaradenie nového druhu trestného činu (konania zákonom označeného ako trestné) do Trestného zákona, príp. – zaradenie kvalifikovanej skutkovej podstaty k niektorému z trestných činov uvedených v trestnom zákone (prípadne k viacerým […]

Pokračovať v čítaní


Diskusia s futbalovým tímom Different colours united a jeho priateľmi

ffe

Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) zorganizoval spoločný večer futbalového tímu Different Colours United (DCU), ktorý tvoria okrem väčšinových hráčov aj príslušníci menšín, imigranti či žiadatelia o azyl. Súčasťou programu bola aj diskusia o podmienkach života v utečeneckom tábore v Rohovciach, kde sú situovaní viacerí členovia tímu. Zišli sme sa takmer dvadsiati, bol to príjemný večer, kde […]

Pokračovať v čítaní


Publikácia IPMD citovaná v štúdii Zs. Gála

Inštitút pre medzikultúrny dialóg vydal v júni 2012 publikáciu Milovaní a nenávidení – Podobnosti a odlišnosti medzi slovenskou a maďarskou krajnou pravicou (Loved and Hated – Commonalities and differences between Slovak and Hungarian far right ).  Autorov a editorov, Tomáša Nociara a Sergeja Danilova teší, že z nej vo svojej novej štúdii Hungary´s past – Slovakia´s future? The […]

Pokračovať v čítaní


Večer a diskusia s futbalistami Different Colours United aj o postavení utečencov v SR

pozvanka final pozadie s

Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) 12. decembra 2012 organizuje spoločenské podujatie s diskusiou o postavení utečencov na Slovensku ako follow up aktivitu futbalových akčných týždňov FARE ( FARE ACTION WEEKS).  Podujatie bolo podporené z projektu Football for Equality 2. Cieľom podujatia je spojiť futbalistov rozmanitého pôvodu (väčšinoví, menšinoví hráči , imigranti či utečenci), ktorí nastupujú pravidelne […]

Pokračovať v čítaní