Inštitút pre medzikultúrny dialóg vydal publikáciu o krajnej pravici na Slovensku a v Maďarsku

loved and hated

Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD) v júni 2012 vydal publikáciu MILOVANÍ A NENÁVIDENÍ – Podobnosti a rozdiely medzi slovenskou a maďarskou krajnou pravicou dostupnú aj v anglickom jazyku pod názvom LOVED AND HATED – Commonalities and Differences between Slovak and Hungarian Far Right. Ide o hlavný výstup z projektu Podajme si ruky podporeného NOS-OSF na Slovensku a Emergency Fund v Maďarsku s cieľom „prispieť k rozvoju […]

Pokračovať v čítaní